Regulamin i dokumenty projektu

Wzory dokumentów wymaganych do udziału dziecka w projekcie „Inwestycja w rozwój to klucz do sukcesu”

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie edukacyjnym ,, Inwestycja w rozwój to klucz do sukcesu

Deklaracja uczestnictwa w projekcie edukacyjnym

Deklaracja udziału w zajęciach informatycznych

Deklaracja udziału w zajęciach rozwijających z przyrody

Deklaracja udziału w zajęciach z doradztwa edukacyjno -zawodowego

Deklaracja udziału w zajęciach rozwijających z języka angielskiego

Deklaracja udziału w zajęciach rozwijających z matematyki

Deklaracja udziału w zajęciach teatralnych

Deklaracja udziału w zajęciach wyrównujących z języka niemieckiego

Deklaracja udziału w zajęciach zajęciach gier zespołowych

Deklaracja udziału w zajęciach rozwijających chemiczno- fizyczne

Karta zgłoszenia ucznia do uczestnictwa w  zajęciach rozwijających z przyrody

Karta zgłoszenia – zajęcia teatralne

Karta zgłoszenia -zajęcia gier zespołowych

Karta zgłoszenia wyrównujące z języka niemieckiego

Karta zgłoszenia ucznia na zajęcia doradztwa zawodowego

Karta zgłoszenia ucznia na zajęcia rozwijające z języka angielskiego

Karta zgłoszenia ucznia na zajęcia rozwijające zchemiczno-fizyczne

Karta zgłoszenia ucznia na zajęcia rozwijające z matematyki

Oświadczenie dla dzieci

Zgoda na udostępnienie wizerunku