Projekt edukacyjny „Inwestycja w rozwój to klucz do sukcesu”

17 lipca b.r. Burmistrz Szepietowa Pan Robert Lucjan Wyszyński oraz Skarbnik Gminy Szepietowo Pani Anna Wiśniewska podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego umowę o dofinansowanie Projektu edukacyjnego „Inwestycja w rozwój to klucz do sukcesu” realizowanego w Szkole Podstawowej w Dąbrówce Kościelnej oraz w Szkole Podstawowej w Wojnach Krupach w roku szkolnym 2019/2020.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny, Działania 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego. Wartość projektu -191 328,75zł, wysokość dofinansowania -180 832,75 zł, wkład własny- 10 496,00 zł gmina wniesie w postaci niepieniężnej ( koszt wynajmu sal na realizację zajęć projektowych).

Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:

Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Kościelnej:

 1. Zajęcia wyrównujące z matematyki

 2. Zajęcia wyrównujące z języka angielskiego

 3. Zajęcia wyrównujące z języka niemieckiego

 4. Zajęcia wyrównujące treści chemiczno- fizyczne

 5. Zajęcia wyrównujące z biologii

 6. Zajęcia rozwijające z matematyki

 7. Zajęcia rozwijające z języka angielskiego

 8. Zajęcia rozwijające z języka niemieckiego

 9. Zajęcia rozwijające chemiczno-fizyczne

 10. Zajęci informatyczne

 11. Zajęcia gier zespołowych

 12. Zajęcia teatralne

 13. Zajęcia z przedsiębiorczości dla uczniów klas V i VI

 14. Zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego – zajęcia grupowe oraz zajęcia indywidualne.

Szkoła Podstawowa w Wojnach Krupach:

 1. Zajęcia wyrównujące z języka niemieckiego

 2. Zajęcia rozwijające z matematyki

 3. Zajęcia rozwijające z języka angielskiego

 4. Zajęcia rozwijające z przyrody

 5. Zajęcia informatyczne

 6. Zajęcia rozwijające treści chemiczno- fizyczne

 7. Zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego – zajęcia grupowe oraz zajęcia indywidualne

 8. Zajęcia gier zespołowych

 9. Zajęcia teatralne

Uczniów w/w szkół zapraszamy do udziału w zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych w ramach realizacji projektu.

Regulamin i dokumenty projektu

Hanna Konopka – koordynator projektu