Szlachetna paczka 2022

Szlachetna Paczka jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych programów społecznych w Polsce.

Od 2001 roku Wolontariusze Szlachetnej Paczki spotykają się z rodzinami w potrzebie, przychodzą do ich domów, docierają do prawdziwej biedy. Dopiero gdy dogłębnie poznają indywidualną sytuację rodziny, podejmują decyzję o jej włączeniu do programu.

Dla rodzin zakwalifikowanych do otrzymania pomocy w ramach Szlachetnej Paczki kontakt z Wolontariuszem i pomoc materialna stają się impulsem do zmiany.

Do Szlachetnej Paczki włączane są  Rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej z  przyczyn od siebie niezależnych. Wolontariusze docierają do prawdziwej biedy – tej niezawinionej, ukrytej, a nie tej, która domaga się pomocy. Mądrą pomoc otrzymują Ci potrzebujący, którzy mimo słabości starają się zmienić swoją sytuację, nie są bierni, nie czekają na jałmużnę. Ale również Ci, którzy nie poradzą sobie sami – seniorzy w trudnej sytuacji czy osoby z niepełnosprawnościami. Paczka ma być dla nich umocnieniem w ich zmaganiach, przywróceniem nadziei i wiary w bezinteresowną dobroć ludzi.

Nasza szkoła po raz kolejny włączyła się w Szlachetną Paczkę. Zorganizowaliśmy zbiórkę żywności, środków czystości, słodyczy i odzieży. Zebrane rzeczy przekazaliśmy podczas Weekendu Cudów (10, 11.12.2022r.) potrzebującym rodzinom. Dzieci wykonały podarunki dla Darczyńców Szlachetnej Paczki, które były formą podziękowania za ich bezinteresowną pomoc najuboższym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *