Próbny egzamin klasy VIII w naszej szkole.

Informacja do rodziców i uczniów
o próbnym egzaminie ósmoklasisty

Nasza szkoła weźmie udział w próbnym egzaminie ósmoklasisty, który będzie przeprowadzony w dniach od 30 marca do 1 kwietnia br.

Wszystkie niezbędne materiały do przeprowadzenia egzaminów zostaną zamieszczone na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl) oraz na stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:

  • 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;
  • 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;
  • 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

Zachęcam wszystkich ósmoklasistów do wzięcia udziału w próbnym egzaminie.

W  wyżej wymienione  dni  materiały w formie papierowej zostaną dostarczone dla uczniów, tak aby wszyscy mieli równe szanse.  Dochodzą do nas informacje, że system informatyczny nie daje sobie rady z powodu dużego obciążenia.

Uczniowie będą w domu rozwiązywać poszczególne zagadnienia zawarte w testach egzaminu. Po zakończonym egzaminie testy zostaną odebrane i ocenione przez nauczycieli którzy – korzystając ze szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań – będą mogli te odpowiedzi sprawdzić i ocenić oraz przekazać uczniom informację zwrotną już po ogłoszeniu zasad rozwiązań zadań na stronie CKE (8 kwietnia br.).

Rodzice otrzymają indywidualnie drogą elektroniczną informacje dotyczące godzin dostarczenia i odebrania testów.

Prośba do nauczycieli:

,, aby w te dni 30,31 marca i 1 kwietnia dla klasy VIII nie zadawali zadań”, niech skupią się na teście egzaminu.

Szczegółowe informacje na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja/probny-egzamin-osmoklasisty

 

Informacja dla rodziców i nauczycieli

 

W związku z tym, iż nie wszyscy uczniowie mogą mieć w pełni swobodny dostęp do sieci, ponieważ niektórzy muszą dzielić się komputerem, czy telefonem z rodzeństwem, szkoła może pośredniczyć w przekazywaniu materiałów uczniom, czy też nauczycielom.

Przypominam, że działania w ramach nauczania zdalnego mogą być również prowadzone w oparciu, m.in. o:

  • podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, które uczeń już posiada lub rodzic może odebrać ze szkoły,
  • wydrukowanie przez szkołę materiałów dla uczniów,
  • dostarczanie wydrukowanych materiałów do ucznia;
  • inne sposoby wskazane przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami i przy wsparciu organu prowadzącego.

 

 

 

Do Rodziców

W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach, przygotowaliśmy dla uczniów zajęcia z wykorzystaniem metod zdalnego nauczania.

Na stronie spwojnykrupy.pl  zamieszczane są bieżące informacje i wskazówki.

Prosimy Państwa o bieżące kontrolowanie, czy dzieci rytmicznie wykonują zadania przygotowane przez nauczycieli.

 

 

 

Zachęcamy uczniów do korzystania  ze strony ministerialnej : https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje

Zamieszczone tam są materiały z podziałem na klasy, przedmioty i dni tygodnia. Potraktujcie to jako możliwość uzupełnienia i utrwalenia wiedzy.

 

 

Proszę na bieżąco sprawdzać, czy nie pojawiają się  nowe informacje na stronie internetowej szkoły w zakładce ,,Aktualności”.

 

 

Z poważaniem dyrektor szkoły: Andrzej Wyszyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *